Το atellier.gr καταβάλλει κάθε δυνατη προσπάθεια ώστε όλες οι παραγγελίες των διαθέσιμων προϊόντων να παραδίδονται εντός της επόμενης ημέρας.

Atellier.gr makes every effort to ensure that all orders of the available products are delivered within the next day.
Orders should be placed until 15:00 (GMT+2:00) in order to be shipped on the same day. Orders placed on Friday evening, Saturday and Sunday will be shipped on Monday.

The estimated delivery time is indicative and counts from the day of shipment. Atellier.gr is not responsible for delays in deliveries caused by weather conditions.

Orders will be available to receive from Speedex Courier, 9:00-18:00 and please be available to receive and sign your delivery

  • No products in the cart.